முக்கிய தொழில்நுட்பம் BSNL ஃபைபர் உத்தரபிரதேச கிழக்கு 2021 இல் விலை மற்றும் செல்லுபடியாகும்

2021 பிஎஸ்என்எல் ஃபைபர் திட்டங்களின் விலை, செல்லுபடியாகும் தன்மை, விவரங்கள், பலன்கள் மற்றும் பயன்படுத்தப்படும் நிறுவனத்தின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளுடன் அதன் கிடைக்கும் அம்சங்கள் அனைத்தையும் உத்திரப் பிரதேசம் கிழக்கு நோக்கிக் காட்டப் போகிறோம்.

BSNL ஃபைபர் விலை, செல்லுபடியாகும் விவரங்கள் போன்றவற்றுடன் உத்தரபிரதேச கிழக்கு 2021ஐத் திட்டமிடுகிறது.

இந்தியாவின் உத்தரபிரதேச கிழக்கு மாநிலத்திற்கான அனைத்து பிஎஸ்என்எல் ஃபைபர் திட்டங்களையும் இங்கே பார்ப்போம். உத்தரபிரதேச கிழக்கு செல்லுபடியாகும் அனைத்து திட்டங்களும் மற்றும் விலை வாரியான, ஒரு மாத திட்டங்கள், 6 மாத திட்டங்கள், 12 மாதங்கள், 24 மாதங்கள் மற்றும் விவரங்களுடன் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

2021 Bsnl ஃபைபர் திட்டங்கள் உத்தரபிரதேச கிழக்கு அனைத்து 1 மாத திட்டங்களும்

திட்டத்தின் பெயர் ஃபைபர் அடிப்படை மாதாந்திர பேக்
திட்ட விலை 449 ரூ.
செல்லுபடியாகும் 1 மாதம்
இணையதளம் வரம்பற்ற பதிவிறக்கம்
இணைய வேகம் அது வரை 30 Mbps அதன் பிறகு 3300ஜிபி வரை 2 Mbps 3300 ஜிபிக்கு மேல்
குரல் அழைப்பு வரம்பற்ற எந்த நெட்வொர்க்கும்
அழைப்புக் கட்டணம் (ரூ.) பிஎஸ்என்எல் நெட்வொர்க் (0) & பிற நெட்வொர்க் (0) & ஐஎஸ்டி அழைப்பு விகிதம் ( 1.20 )

மேலும் படிக்கவும் –BSNL ஃபைபர் திரிபுரா 2021ஐ விலை மற்றும் செல்லுபடியுடன் திட்டமிடுகிறது

திட்டத்தின் பெயர் ஃபைபர் பேசிக் பிளஸ் மாதாந்திர பேக்
திட்ட விலை 599 ரூ.
செல்லுபடியாகும் 1 மாதம்
இணையதளம் வரம்பற்ற பதிவிறக்கம்
இணைய வேகம் அது வரை 60 எம்பிபிஎஸ் அதன் பிறகு 3300ஜிபி வரை 2 Mbps 3300 ஜிபிக்கு மேல்
குரல் அழைப்பு வரம்பற்ற எந்த நெட்வொர்க்கும்
அழைப்புக் கட்டணம் (ரூ.) பிஎஸ்என்எல் நெட்வொர்க் (0) & பிற நெட்வொர்க் (0) & ஐஎஸ்டி அழைப்பு விகிதம் ( 1.20 )

மேலும் படிக்கவும் – BSNL ஃபைபர் சண்டிகர் 2021 இல் விலை மற்றும் செல்லுபடியாகும் திட்டங்களை வழங்குகிறது

திட்டத்தின் பெயர் ஃபைபர் மதிப்பு மாதாந்திர பேக்
திட்ட விலை 799 ரூ.
செல்லுபடியாகும் 1 மாதம்
இணையதளம் வரம்பற்ற பதிவிறக்கம்
இணைய வேகம் அது வரை 100 எம்பிபிஎஸ் அதன் பிறகு 3300ஜிபி வரை 2 Mbps 3300 ஜிபிக்கு மேல்
குரல் அழைப்பு வரம்பற்ற எந்த நெட்வொர்க்கும்
அழைப்புக் கட்டணம் (ரூ.) பிஎஸ்என்எல் நெட்வொர்க் (0) & பிற நெட்வொர்க் (0) & ஐஎஸ்டி அழைப்பு விகிதம் ( 1.20 )

மேலும் படிக்கவும் – BSNL ஃபைபர் பஞ்சாப் 2021 இல் விலை மற்றும் செல்லுபடியாகும் திட்டத்தை வழங்குகிறது

திட்டத்தின் பெயர் ஃபைபர் பிரீமியம் மாதாந்திர பேக்
திட்ட விலை 999 ரூ.
செல்லுபடியாகும் 1 மாதம்
இணையதளம் வரம்பற்ற பதிவிறக்கம்
இணைய வேகம் அது வரை 200 Mbps அதன் பிறகு 3300ஜிபி வரை 2 Mbps 3300 ஜிபிக்கு மேல்
இலவச சேவைகள் டிஸ்னி+ஹாட்ஸ்டார் பிரீமியம் பேக்
குரல் அழைப்பு வரம்பற்ற எந்த நெட்வொர்க்கும்
அழைப்புக் கட்டணம் (ரூ.) பிஎஸ்என்எல் நெட்வொர்க் (0) & பிற நெட்வொர்க் (0) & ஐஎஸ்டி அழைப்பு விகிதம் ( 1.20 )

மேலும் படிக்கவும் – BSNL ஃபைபர் ஆந்திரப் பிரதேசம் 2021ஐ விலை மற்றும் செல்லுபடியுடன் திட்டமிடுகிறது

திட்டத்தின் பெயர் ஃபைபர் பிரீமியம் பிளஸ் மாதாந்திர பேக்
திட்ட விலை 1,277 ரூ.
செல்லுபடியாகும் 1 மாதம்
இணையதளம் வரம்பற்ற பதிவிறக்கம்
இணைய வேகம் அது வரை 200 Mbps அதன் பிறகு 3300ஜிபி வரை 15 Mbps 3300 ஜிபிக்கு மேல்
குரல் அழைப்பு வரம்பற்ற எந்த நெட்வொர்க்கும்
அழைப்புக் கட்டணம் (ரூ.) பிஎஸ்என்எல் நெட்வொர்க் (0) & பிற நெட்வொர்க் (0) & ஐஎஸ்டி அழைப்பு விகிதம் ( 1.20 )

மேலும் படிக்கவும் – BSNL ஃபைபர் கர்நாடகா 2021ஐ விலை மற்றும் செல்லுபடியுடன் திட்டமிடுகிறது

திட்டத்தின் பெயர் ஃபைபர் அல்ட்ரா மாதாந்திர பேக்
திட்ட விலை 1,499 ரூ.
செல்லுபடியாகும் 1 மாதம்
இணையதளம் வரம்பற்ற பதிவிறக்கம்
இணைய வேகம் அது வரை 300 Mbps செய்ய 4000ஜிபி பின்னர் 4 Mbps அப்பால் 4000ஜிபி
இலவச சேவைகள் டிஸ்னி+ஹாட்ஸ்டார் பிரீமியம் பேக்
குரல் அழைப்பு வரம்பற்ற எந்த நெட்வொர்க்கும்
அழைப்புக் கட்டணம் (ரூ.) பிஎஸ்என்எல் நெட்வொர்க் (0) & பிற நெட்வொர்க் (0) & ஐஎஸ்டி அழைப்பு விகிதம் ( 1.20 )

மேலும் படிக்கவும் – BSNL ஃபைபர் புதுச்சேரி 2021 இல் விலை மற்றும் செல்லுபடியாகும்

2021 பிஎஸ்என்எல் ஃபைபர் திட்டங்கள் உத்தரபிரதேச கிழக்கு அனைத்து 6 மாத திட்டங்களும்

திட்டத்தின் பெயர் ஃபைபர் பிரீமியம் பிளஸ் அரையாண்டு
திட்ட விலை 7,024 ரூ.
செல்லுபடியாகும் 6 மாதங்கள்
இணையதளம் வரம்பற்ற பதிவிறக்கம்
இணைய வேகம் அது வரை 200 Mbps அதன் பிறகு 3300ஜிபி வரை 15 Mbps 3300 ஜிபிக்கு மேல்
குரல் அழைப்பு வரம்பற்ற எந்த நெட்வொர்க்கும்
அழைப்புக் கட்டணம் (ரூ.) பிஎஸ்என்எல் நெட்வொர்க் (0) & பிற நெட்வொர்க் (0) & ஐஎஸ்டி அழைப்பு விகிதம் (1.20)

மேலும் படிக்கவும் – BSNL ஃபைபர் அருணாச்சல பிரதேசம் 2021 ஐ விலை மற்றும் செல்லுபடியுடன் திட்டமிடுகிறது

2021 பிஎஸ்என்எல் ஃபைபர் உத்தரபிரதேச கிழக்கு அனைத்து 1 ஆண்டு திட்டங்களும்

திட்டத்தின் பெயர் ஃபைபர் பேசிக் பிளஸ் வருடாந்திர பேக்
திட்ட விலை 7,188 ரூ.
செல்லுபடியாகும் 12 மாதங்கள் + ஒரு மாத இலவச சேவைகள்
இணையதளம் வரம்பற்ற பதிவிறக்கம்
இணைய வேகம் அது வரை 60 எம்பிபிஎஸ் அதன் பிறகு 3300ஜிபி வரை 2 Mbps 3300 ஜிபிக்கு மேல்
குரல் அழைப்பு வரம்பற்ற எந்த நெட்வொர்க்கும்
அழைப்புக் கட்டணம் (ரூ.) பிஎஸ்என்எல் நெட்வொர்க் (0) & பிற நெட்வொர்க் (0) & ஐஎஸ்டி அழைப்பு விகிதம் (1.20)

மேலும் படிக்கவும் – BSNL ஃபைபர் கொல்கத்தா 2021 இல் விலை மற்றும் செல்லுபடியாகும் திட்டங்களை வழங்குகிறது

திட்டத்தின் பெயர் ஃபைபர் மதிப்பு வருடாந்திர பேக்
திட்ட விலை 9,588 ரூ.
செல்லுபடியாகும் 12 மாதங்கள் + ஒரு மாத இலவச சேவைகள்
இணையதளம் வரம்பற்ற பதிவிறக்கம்
இணைய வேகம் அது வரை 100 எம்பிபிஎஸ் அதன் பிறகு 3300ஜிபி வரை 2 Mbps 3300 ஜிபிக்கு மேல்
குரல் அழைப்பு வரம்பற்ற எந்த நெட்வொர்க்கும்
அழைப்புக் கட்டணம் (ரூ.) பிஎஸ்என்எல் நெட்வொர்க் (0) & பிற நெட்வொர்க் (0) & ஐஎஸ்டி அழைப்பு விகிதம் (1.20)

மேலும் படிக்கவும் – BSNL ஃபைபர் பீகார் 2021 இல் விலை மற்றும் செல்லுபடியாகும் திட்டங்களை வழங்குகிறது

திட்டத்தின் பெயர் ஃபைபர் பிரீமியம் வருடாந்திர பேக்
திட்ட விலை 11,988 ரூ.
செல்லுபடியாகும் 12 மாதங்கள் + ஒரு மாத இலவச சேவைகள்
இணையதளம் வரம்பற்ற பதிவிறக்கம்
இணைய வேகம் அது வரை 200 Mbps அதன் பிறகு 3300ஜிபி வரை 2 Mbps 3300 ஜிபிக்கு மேல்
இலவச சேவைகள் டிஸ்னி+ஹாட்ஸ்டார் பிரீமியம் பேக்
குரல் அழைப்பு வரம்பற்ற எந்த நெட்வொர்க்கும்
அழைப்புக் கட்டணம் (ரூ.) பிஎஸ்என்எல் நெட்வொர்க் (0) & பிற நெட்வொர்க் (0) & ஐஎஸ்டி அழைப்பு விகிதம் (1.20)

மேலும் படிக்கவும் – BSNL ஃபைபர், டாமன் மற்றும் டையூ 2021ஐ விலை மற்றும் செல்லுபடியுடன் திட்டமிடுகிறது

திட்டத்தின் பெயர் ஃபைபர் பிரீமியம் பிளஸ் வருடாந்திர பேக்
திட்ட விலை 13,409 ரூ.
செல்லுபடியாகும் 12 மாதங்கள்
இணையதளம் வரம்பற்ற பதிவிறக்கம்
இணைய வேகம் அது வரை 200 Mbps அதன் பிறகு 3300ஜிபி வரை 15 Mbps 3300 ஜிபிக்கு மேல்
குரல் அழைப்பு வரம்பற்ற எந்த நெட்வொர்க்கும்
அழைப்புக் கட்டணம் (ரூ.) பிஎஸ்என்எல் நெட்வொர்க் (0) & பிற நெட்வொர்க் (0) & ஐஎஸ்டி அழைப்பு விகிதம் (1.20)

மேலும் படிக்கவும் – BSNL ஃபைபர் சத்தீஸ்கர் 2021 இல் விலை மற்றும் செல்லுபடியாகும் திட்டங்களை வழங்குகிறது

திட்டத்தின் பெயர் ஃபைபர் அல்ட்ரா வருடாந்திர பேக்
திட்ட விலை 17,988 ரூ.
செல்லுபடியாகும் 12 மாதங்கள் + ஒரு மாத இலவச சேவைகள்
இணையதளம் வரம்பற்ற பதிவிறக்கம்
இணைய வேகம் அது வரை 300 Mbps செய்ய 4000ஜிபி பின்னர் 4 Mbps அப்பால் 4000ஜிபி
இலவச சேவைகள் டிஸ்னி+ஹாட்ஸ்டார் பிரீமியம் பேக்
குரல் அழைப்பு வரம்பற்ற எந்த நெட்வொர்க்கும்
அழைப்புக் கட்டணம் (ரூ.) பிஎஸ்என்எல் நெட்வொர்க் (0) & பிற நெட்வொர்க் (0) & ஐஎஸ்டி அழைப்பு விகிதம் (1.20)

மேலும் படிக்கவும் – BSNL ஃபைபர் அஸ்ஸாம் 2021 இல் விலை மற்றும் செல்லுபடியாகும் திட்டங்களை வழங்குகிறது

2021 பிஎஸ்என்எல் ஃபைபர் உத்தரபிரதேச கிழக்கு அனைத்து 2 ஆண்டு திட்டங்களும்

திட்டத்தின் பெயர் ஃபைபர் பிரீமியம் பிளஸ் 2 வருட பேக்
திட்ட விலை 26,179 ரூ.
செல்லுபடியாகும் 24 மாதங்கள்
இணையதளம் வரம்பற்ற பதிவிறக்கம்
இணைய வேகம் அது வரை 200 Mbps அதன் பிறகு 3300ஜிபி வரை 15 Mbps 3300 ஜிபிக்கு மேல்
குரல் அழைப்பு வரம்பற்ற எந்த நெட்வொர்க்கும்
அழைப்பு கட்டணம் பிஎஸ்என்எல் நெட்வொர்க் (0) & பிற நெட்வொர்க் (0) & ஐஎஸ்டி அழைப்பு விகிதம் (1.20)

முக்கியமான புள்ளிகள்

  1. இந்தத் திட்டங்களுக்கு பிஎஸ்என்எல் வைஃபை மோடம் போன்ற சில அமைவு சாதனங்கள் தேவை.
  2. எல்லா இடங்கள்/பகுதிகள்/மாவட்டங்கள் போன்றவற்றில் எல்லா திட்டங்களும் பொருந்தாது. அதாவது திட்டங்கள் உங்களுக்காக இருக்கலாம் அல்லது கிடைக்காமல் போகலாம். உங்கள் வீடு/அலுவலகத்திற்கான பிஎஸ்என்எல் ஃபைபர் இணைப்பைத் திட்டமிடுகிறீர்கள் என்றால், விண்ணப்பிக்கும் முன் சரிபார்க்கவும்.
  3. ஒவ்வொரு 1 மாதம், 6 மாதங்கள், 12 மாதங்கள், 24 மாதத் திட்டங்களுக்கும் ஜிஎஸ்டி கூடுதலாகப் பொருந்தும். எனவே, மொத்த திட்டச் செலுத்தும் தொகை அதிகரிக்கப்படும்.

மேலும் படிக்கவும் – BSNL ஃபைபர் விலை மற்றும் செல்லுபடியாகும் தன்மையுடன் லட்சத்தீவு 2021ஐத் திட்டமிடுகிறது

மறுப்பு- எங்கள் வலைத்தளம் Howtrending.com பல்வேறு நிறுவனங்களின் உகந்த தொலைத்தொடர்பு திட்டங்களைக் கண்டறிய அவர்களின் புவியியல் இருப்பிடங்களின் அடிப்படையில் பார்வையாளர்களுக்கு உதவுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இங்கே, நாங்கள்எந்த நிறுவனமும் எந்த திட்டத்தையும் விற்க வேண்டாம். இது தொலைத்தொடர்புத் திட்டங்களின் தொகுப்பாகும் & உள்ளடக்கத்தின் மீது நாங்கள் எந்த உரிமையையும் கோரவில்லை.அறிவு நோக்கத்திற்காக மட்டுமே இந்தத் தகவலைப் பகிர்கிறோம், மேலும் பல்வேறு தொலைத்தொடர்பு நிறுவனங்கள் முதலில் வழங்கிய பயன்பாட்டில் உள்ள சிறந்த சலுகைகள் மற்றும் திட்டங்களைக் கண்டறிய வாடிக்கையாளர்களுக்கு உதவ முயற்சிக்கிறோம்.டெலிகாம் திட்டங்களின் கிரெடிட் (மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது) திட்டங்களின் அசல் பதிப்புரிமைதாரருக்குச் செல்கிறது.

சுவாரசியமான கட்டுரைகள்

ஆசிரியர் தேர்வு

1619 இன் மரபு: கொலம்பியா சட்டம் அமெரிக்க சட்ட அமைப்பில் அடிமைத்தனத்தின் தாக்கத்தை ஆராய்கிறது
1619 இன் மரபு: கொலம்பியா சட்டம் அமெரிக்க சட்ட அமைப்பில் அடிமைத்தனத்தின் தாக்கத்தை ஆராய்கிறது
அடிமைப்படுத்தப்பட்ட ஆப்பிரிக்கர்களை ஏற்றிச் சென்ற முதல் கப்பல் 400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வட அமெரிக்காவிற்கு வந்தது. ஆண்டுவிழாவை நினைவுகூரும் வகையில், சட்டப் பள்ளி அமெரிக்காவில் அடிமைத்தனத்தின் நீடித்த விளைவுகளை மையமாகக் கொண்ட தொடர் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியது.
VIRTUAL EVENT. மாநில நிதியுதவி கடத்தல் மற்றும் சர்வதேச பதில்கள்: ரியானேர் சம்பவத்தின் அரசியல் சவால்
VIRTUAL EVENT. மாநில நிதியுதவி கடத்தல் மற்றும் சர்வதேச பதில்கள்: ரியானேர் சம்பவத்தின் அரசியல் சவால்
சிங்கப்பூரில் இலவச வெளிப்பாடு மற்றும் சட்டமன்றத்தை ஒடுக்குதல்
சிங்கப்பூரில் இலவச வெளிப்பாடு மற்றும் சட்டமன்றத்தை ஒடுக்குதல்
கொலம்பியா உலகளாவிய வெளிப்பாட்டு சுதந்திரம் சர்வதேச மற்றும் தேசிய விதிமுறைகள் மற்றும் நிறுவனங்களைப் பற்றிய புரிதலை முன்னேற்ற முற்படுகிறது, இது தகவல் மற்றும் வெளிப்பாட்டின் இலவச ஓட்டத்தை சிறந்த முறையில் பாதுகாக்கும். அதன் நோக்கத்தை அடைவதற்கு, உலகளாவிய சுதந்திர சுதந்திரம் 21 ஆம் நூற்றாண்டில் கருத்து சுதந்திரம் மற்றும் தகவலைப் பாதுகாப்பது குறித்த உலகளாவிய விவாதங்களில் பங்கேற்று பங்களிப்பு செய்கிறது, நிகழ்வுகள் மற்றும் மாநாடுகளை ஏற்பாடு செய்கிறது, நிகழ்வுகள் மற்றும் மாநாடுகளை ஏற்பாடு செய்கிறது.
Htc u11 பிளஸ் விலை, விவரக்குறிப்புகள், வெளியீட்டு தேதி, இந்தியாவில் 2018, அமெரிக்கா விலை
Htc u11 பிளஸ் விலை, விவரக்குறிப்புகள், வெளியீட்டு தேதி, இந்தியாவில் 2018, அமெரிக்கா விலை
இந்தியாவில், அமெரிக்காவில் Htc U11 மற்றும் htc மொபைல் விலை. Htc U11 plus htc மொபைல் விவரக்குறிப்புகள், வெளியீட்டு தேதி, அம்சங்கள், பேட்டரி, வண்ணங்கள், திரை அளவு, Htc UI இடைமுகம்
Apple iphone 8 Plus ஸ்பெக், விலை, அம்சங்கள்
Apple iphone 8 Plus ஸ்பெக், விலை, அம்சங்கள்
Apple iphone 8 plus ஆனது LED-backlit IPS LCD கொள்ளளவு தொடுதிரை, 6M வண்ணங்கள், வேகமான பேட்டரி சார்ஜிங்- 30 நிமிடங்களில் 50%, Qi வயர்லெஸ் சார்ஜிங், iCloud
Huawei Mate 20 லைட் விலை, விவரக்குறிப்புகள், வெளியீட்டு தேதி, இந்தியாவில் விலை, USD விலை
Huawei Mate 20 லைட் விலை, விவரக்குறிப்புகள், வெளியீட்டு தேதி, இந்தியாவில் விலை, USD விலை
Huawei Mate 20 லைட் விலை, விவரக்குறிப்புகள், இந்தியாவில் விலை, Huawei Mate 20 lite usd விலை, Huawei மொபைல் ஃபோன், இரட்டை முன் மற்றும் பின் கேமரா, பேட்டரி, செயல்முறை
கின் காவ்
கின் காவ்
கின் காவ் சீனாவின் சமூக நல அமைப்பில் ஒரு முன்னணி அதிகாரியாகவும், கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தின் சமூக கொள்கைக்கான சீன மையத்தின் நிறுவன இயக்குநராகவும் உள்ளார்.